SPRAŠILO: oseba, ki nenehno teži z neumnimi, nepotrebnimi ali čudnimi vprašanji. Angleško: ASKHOLE.

RJUHOGAZEM: malosmrtni, evforični občutek, ko po dolgem, težkem in napornem dnevu končno zlezemo med rjuhe. Angleško: BEDGASM.

STOLOMARA/PODOMARA: dodatno odlagališče oblačil za osebe s kronično premajhnimi omarami. Angleško: CHAIRDROBE ali FLOORDROBE.

TOPRASICA: samostalnik za osebo, ki se trudi biti večja prasica od vseh drugih prasic. Angleško: AMBITCHOUS (pridevnik).

UNIVERJAZUM: duševno/duhovno stanje oseb, ki se zanimajo samo zase, katerih vesolje obsega samo njih same. Angleško: YOUNIVERSE.

UNIVERZIJAZADA: tekmovanje, kdo bo s hitrim in agresivnim govorjenjem o samem sebi najmočneje in najbolje dokazal, da je bolj zanimiv in boljši od čisto vseh drugih v vesolju.

BELESEDILEN: nesposoben tipkanja brez npaak. Angleško: UNKEYBOARDINATED.

PRANIČNEŽ: oseba, ki iz nerazumljivih razlogov vedno trdno verjame, da ima vedno o vsem povsem prav. Angleško: IRRIGHTIONAL.

DLANALČNIK: oseba, ki vse svoje življenje vnese, skrbno organizira, upravlja in nadzoruje na dlančniku ali podobni napravi. Podoben angleški izraz: PADDICT.

PROTISKTUTKA: novinar(ka), ki je očitno preveč nagnjen(a) k enostranskemu poročanju in mnenju. Angleško: PRESSTITUTE.

GOSPOSUŽNJA: ženska garačica, ki se žrtvuje za družino, pa vseeno vsi mislijo oziroma govorijo, da se doma samo lišpa, prenažira s sladicami in si izmišlja probleme. Podoben angleški izraz: SLAVE-AT-HOME MUM.


What Say You?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: