V sredo pa lepo besedo

GESCHICHTSKLITTERUNG

Geschichte = zgodovina

Klitterung = sestavljanje iz posameznih, pred tem bolj ko ne nepovezanih delcev / sestavljanje iztrganih zgodovinskih enot ob neupoštevanju njihovega dejanskega konteksta v novo zgodbo


ZGODOVINARJENJE? (= zgodovina + kvarjenje)

Nem. Geschichtsklitterung označuje postopek in rezultat postopka, pri katerem se zgodovinske pojave oz. t.i. zgodovinska dejstva jemlje iz njihovega konteksta, da se iz njih nakrpa do tedaj neobstoječa, subjektivna interpretacija zgodovine. Zgodovinarjenje je lahko posledica nevednosti (in torej ustvarjanja banalnih povezav med zgodovinskimi dogodki) ali pa poteka namenoma.

Zdi se mi, da bi nujno rabili še besedo


GEGENWARTSKLITTERUNG


torej neke vrste SEDANJEVARJENJE (sedanjost + e + kvarjenje) kot štrikanje pojavov, novic in vsebin, ki so trenutno aktualne, z izključnim namenom, da se resničnost predstavi v novi, predstavljalcu ljubi podobi.


10 responses to “V sredo pa lepo besedo

%d bloggers like this: