Category Archives: GEORGIA ON MY MIND

Learning the Georgian alphabet: letter ლ

ეorაns წა tჰეიr წountry Sაrtvელo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეაns (ქართველები) იn tჰეიr own აnuე წედ აrtuი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs ლიქე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე popuლაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntლy Sლაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmილაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიალლy stილლ აrე, to most pეopლე. Tჰიs იs ა sეrიous proბლეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr ლაnდ Sაrtvელo (საქართველო). Sიე sელბst ჰეიßეn აrtvელი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtuლი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuელლ mიt დეr Popuლაrიtät დეs ჰეილიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიელლეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr ლänდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnლიწჰ) იn დეn mეიstეn sლაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn woლლეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიელლ nაწხ wიე vor Tეილ დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბლეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soლლ. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Srtvელo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo ქrtvელი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიქu ქrtuლი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იmეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s popuლაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბლჯა v vეčიnი sლovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იmეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žელიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დელ tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე ლჯuდი. გrე zა rეsეn proბლეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočლჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tეm mეnი ლაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

f


Learning the Georgian alphabet: letter ქ

ეorაns წაll tჰეიr წountry Sაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე აrtvეlიაns (ქართველები) იn tჰეიr own lაnuე წაllედ აrtulი (ქართული).

Georgians call their country Sakartvelo (საქართველო). They are Kartvelians (ქართველები) in their own language called Kartuli (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs lიქე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე populაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntly Slაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmიlაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.

The foreign names like Georgia/Georgien may have something to do with the popularity of St. George among Georgians. Or maybe not. The predominantly Slavic name Gruzija (and similar) comes from the Russian word Gruziya.

(აბქჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ გეorგია, ბut oჶჶიწიაlly stიll აrე, to most pეoplე. Tჰიs იs ა sეrიous proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწქ wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

(Abkhazia and South Ossetia do not want to be a part of Georgia, but officially still are, to most people. This is a serious problem, so don’t go there. Check what your Ministry of Foreign affairs has to say on the topic.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr Lაnდ Sაrtvეlo (საქართველო). Sიე sეlბst ჰეიßეn აrtvეlი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე აrtulი (ქართული).

Georgier nennen ihr Land Sakartvelo (საქართველო). Sie selbst heißen Kartveli (ქართველები) in ihrer Sprache Kartuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuეll mიt დეr Populაrიtät დეs ჰეიlიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიეllეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnlიწჰ) იn დეn mეიstეn slაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.

Fremde Namen wie Georgia/Georgien haben eventuell mit der Popularität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Der Ländername Gruzija (und ähnlich) in den meisten slawischen Sprachen stammt aus dem russischen Wort Gruziya.

(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn wollეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიეll nაწხ wიე vor Tეიl დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soll. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

(Abchasien und Südossetien wollen nicht zu Georgien gehören, sind jedoch offiziell nach wie vor Teil davon, nach der vorherrschenden Meinung. Das ist ein ernsthaftes Problem, weswegen man die Gebiete meiden soll. Es bietet sich an, zu prüfen, was das eigene Außenministerium dazu zu sagen hat.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Srtvეlo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo ქrtvეlი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიქu ქrtulი (ქართული).

Gruzinci svojo državo imenujejo Sakartvelo (საქართველო). Sami sebi rečejo Kartveli (ქართველები) v svojem jeziku Kartuli (ქართული).

Tuჯა იmეnა ქot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s populაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), ქი sე uporაბlჯა v vეčიnი slovაnsქიჰ ჯეzიქov, იzჰაჯა იz rusქეგა იmეnა გruzიჯა.

Tuja imena kot Georgia/Georgien so mogoče povezana s popularnostjo Svetega Gregorja v Gruziji. Mogoče pa tudi ne. Ime Gruzija (in podobno), ki se uporablja v večini slovanskih jezikov, izhaja iz ruskega imena Gruzija.

(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žეlიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე lჯuდი. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsექაქor ჯე prიporočlჯიvo prეvეrიtი, ქაჯ o tეm mეnი lაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

(Abhazija in Južna Osetija ne želita pripadati Gruziji, vendar sta uradno še del te države, po mnenju večine ljudi. Gre za resen problem, zato se je teh področij treba izogibati. Vsekakor je priporočljivo preveriti, kaj o tem meni lastno ministrstvo za zunanje zadeve.)

 bet


Learning the Georgian alphabet: letter ჯ

ეorაns წაll tჰეიr წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე Kაrtvეlიაns (ქართველები) იn tჰეიr own lაnuე წაllედ Kაrtulი (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs lიkე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე populაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntly Slაvიწ nაmე გruzიჯ (აnდ sიmიlაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.
(აბkჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt of გეorგია, ბut oჶჶიწიაlly stიll აrე, to most pეoplე. Tჰიs იs ა sეrიous proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწk wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Sიე sეlბst ჰეიßეn Kაrtvეlი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე Kაrtulი (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuეll mიt დეr Populაrიtät დეs ჰეიlიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიეllეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzიჯ (unდ äჰnlიწჰ) იn დეn mეიstეn slაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.
(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn wollეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ ჯედoწხ oჶჶიzიეll nაწხ wიე vor Tეიl დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soll. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

– – –

გruzიnწი svoჯo დržvo იmეnuჯეჯo Skrtvეlo (საქართველო). Smი sები rეčეჯo Krtvეlი (ქართველები) v svoჯეm ჯეzიku Krtulი (ქართული).

Tuჯა იmეnა kot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s populაrnostჯo Svეtეgა გrეგorჯა v გruzიჯი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიჯ (იn poდoბno), kი sე uporაბlჯა v vეčიnი slovაnskიჰ ჯეzიkov, იzჰაჯა იz ruskეგა იmეnა გruzიჯ.
(აბჰაzიჯა იn ჯužnა Osეtიჯა nე žეlიtა prიpადაtი გruzიჯი, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnჯu vეčიnე lჯuდი. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე ჯე tეჰ poდročიჯ trება იzoგიბაtი. Vsეkაkor ჯე prიporočlჯიvo prეvეrიtი, kაჯ o tეm mეnი lაstno mიnიstrstvo zა zunაnჯე zადეvე.)

j


Learning the Georgian alphabet: letter ი

ეorაns წაll tჰეიr წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე Kაrtvეlიაns (ქართველები) იn tჰეიr own lაnuე წაllედ Kაrtulი (ქართული).

Tჰე ჶorეიგn nაmეs lიkე გეorგია/გეorგიეn mაy ჰაvე somეtჰიnგ to დo wიtჰ tჰე populაrიty oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგიაns. Or mაyბე not. Tჰე prედomიnაntly Slაvიწ nაmე გruzიj (აnდ sიmიlაr) წomეs ჶrom tჰე Russიაn worდ გruzიyა.
(აბkჰაzია აnდ Soutჰ Ossეtია დo not wაnt to ბე ა pაrt of გეorგია, ბut oჶჶიწიაlly stიll აrე, to most pეoplე. Tჰიs იs ა sეrიous proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწk wჰაt your Mიnიstry oჶ ჶorეიგn აჶჶაიrs ჰაs to sაy on tჰე topიწ.)

– – –

გეorგიეr nეnnეn იჰr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Sიე sეlბst ჰეიßეn Kაrtvეlი (ქართველები) იn იჰrეr Sprაწხე Kაrtulი (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wიე გეorგია/გეorგიეn ჰაბეn ეvეntuეll mიt დეr Populაrიtät დეs ჰეიlიგეn გეorგე იn გეorგიეn zu tun. Vიეllეიწჰt აბეr აuწხ nიწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzიj (unდ äჰnlიწჰ) იn დეn mეიstეn slაwიsწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russიsწჰეn Wort გruzიyა.
(აბწჰაsიეn unდ Süდossეtიეn wollეn nიწჰt zu გეorგიეn გეჰörეn, sიnდ jედoწხ oჶჶიzიეll nაწხ wიე vor Tეიl დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეიnunგ. დაs იst ეიn ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დიე გებიეtე mეიდეn soll. ეs ბიეtეt sიწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეიგეnე აußეnmიnიstეrიum დაzu zu sაგეn ჰაt.)

– – –

გruzიnწი svojo დržvo იmეnujეjo Skrtvეlo (საქართველო). Smი sები rეčეjo Krtvეlი (ქართველები) v svojეm jეzიku Krtulი (ქართული).

Tujა იmეnა kot გეorგი/გეorგიეn so moგočე povეzაnა s populაrnostjo Svეtეgა გrეგorjა v გruzიjი. Moგočე pა tuდი nე. იmე გruzიj (იn poდoბno), kი sე uporაბljა v vეčიnი slovაnskიჰ jეzიkov, იzჰაjა იz ruskეგა იmეnა გruzიj.
(აბჰაzიjა იn Južnა Osეtიjა nე žეlიtა prიpადაtი გruzიjი, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnju vეčიnე ljuდი. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე jე tეჰ poდročიj trება იzoგიბაtი. Vsეkაkor jე prიporočljიvo prეvეrიtი, kაj o tეm mეnი lაstno mიnიstrstvo zა zunაnjე zადეvე.)

ives


Learning the Georgian alphabet: letters ჰ and ხ

ეoriაns წაll tჰეir წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Tჰეy აrე Kაrtvეliაns (ქართველები) in tჰეir own lაnuე წაllედ Kაrtuli (ქართული).

Tჰე ჶorეiგn nაmეs likე გეorგiა/გეorგiეn mაy ჰაvე somეtჰinგ to დo witჰ tჰე populაrity oჶ St. გეorგე აmonგ გეorგiაns. Or mაyბე not. Tჰე prედominაntly Slაviწ nაmე გruzij (აnდ similაr) წomეs ჶrom tჰე Russiაn worდ გruziyა.
(აბkჰაziა აnდ Soutჰ Ossეtiა დo not wაnt to ბე ა pაrt of გეorგiა, ბut oჶჶiწiაlly still აrე, to most pეoplე. Tჰis is ა sეrious proბlეm, so დon’t გo tჰეrე. წჰეწk wჰაt your Ministry oჶ ჶorეiგn აჶჶაirs ჰაs to sაy on tჰე topiწ.)

– – –

გეorგiეr nეnnეn iჰr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Siე sეlბst ჰეißეn Kაrtvეli (ქართველები) in iჰrეr Sprაწხე Kაrtuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wiე გეorგiა/გეorგiეn ჰაბეn ეvეntuეll mit დეr Populაrität დეs ჰეiliგეn გეorგე in გეorგiეn zu tun. Viეllეiწჰt აბეr აuწხ niწჰt. დეr Länდეrnაmე გruzij (unდ äჰnliწჰ) in დეn mეistეn slაwisწჰეn Sprაწხეn stაmmt აus დეm russisწჰეn Wort გruziyა.
(აბწჰაsiეn unდ Süდossეtiეn wollეn niწჰt zu გეorგiეn გეჰörეn, sinდ jედoწხ oჶჶiziეll nაწხ wiე vor Tეil დაvon, nაწხ დეr vorჰეrrsწჰეnდეn Mეinunგ. დაs ist ეin ეrnstჰაჶtეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დiე გებiეtე mეiდეn soll. ეs ბiეtეt siწჰ აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეiგეnე აußეnministეrium დაzu zu sაგეn ჰაt.)

– – –

გruzinწi svojo დržvo imეnujეjo Skrtvეlo (საქართველო). Smi sებi rეčეjo Krtvეli (ქართველები) v svojეm jეziku Krtuli (ქართული).

Tujა imეnა kot გეorგi/გეorგiეn so moგočე povეzაnა s populაrnostjo Svეtეgა გrეგorjა v გruziji. Moგočე pა tuდi nე. Imე გruzij (in poდoბno), ki sე uporაბljა v vეčini slovაnskiჰ jეzikov, izჰაjა iz ruskეგა imეnა გruzij.
(აბჰაzijა in Južnა Osეtijა nე žეlitა pripადაti გruziji, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnju vეčinე ljuდi. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე jე tეჰ poდročij trება izoგiბაti. Vsეkაkor jე priporočljivo prეvეriti, kაj o tეm mეni lაstno ministrstvo zა zunაnjე zადეvე.)

hop

stolp


Learning the Georgian alphabet: letter გ

ეoriაns წაll thეir წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Thეy აrე Kაrtvეliაns (ქართველები) in thეir own lაnuე წაllედ Kაrtuli (ქართული).

Thე forეiგn nაmეs likე გეorგiა/გეorგiეn mაy hაvე somეthinგ to დo with thე populაrity of St. გეorგე აmonგ გეorგiაns. Or mაyბე not. Thე prედominაntly Slაviწ nაmე გruzij (აnდ similაr) წomეs from thე Russiაn worდ გruziyა.
(აბkhაziა აnდ South Ossეtiა დo not wაnt to ბე ა pაrt of გეorგiა, ბut offiწiაlly still აrე, to most pეoplე. This is ა sეrious proბlეm, so დon’t გo thეrე. წhეწk whაt your Ministry of Forეiგn აffაirs hაs to sაy on thე topiწ.)

– – –

გეorგiეr nეnnეn ihr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Siე sეlბst hეißეn Kაrtvეli (ქართველები) in ihrეr Sprაწhე Kაrtuli (ქართული).

Frეmდე Nაmეn wiე გეorგiა/გეorგiეn hაბეn ეvეntuეll mit დეr Populაrität დეs Hეiliგეn გეorგე in გეorგiეn zu tun. Viეllეiწht აბეr აuწh niწht. დეr Länდეrnაmე გruzij (unდ ähnliწh) in დეn mეistეn slაwisწhეn Sprაწhეn stაmmt აus დეm russisწhეn Wort გruziyა.
(აბწhაsiეn unდ Süდossეtiეn wollეn niწht zu გეorგiეn გეhörეn, sinდ jედoწh offiziეll nაწh wiე vor Tეil დაvon, nაწh დეr vorhეrrsწhეnდეn Mეinunგ. დაs ist ეin ეrnsthაftეs Proბlეm, wეswეგეn mაn დiე გებiეtე mეiდეn soll. ეs ბiეtეt siწh აn, zu prüfეn, wაs დაs ეiგეnე აußეnministეrium დაzu zu sაგეn hაt.)

– – –

გruzinწi svojo დržvo imეnujეjo Skrtvეlo (საქართველო). Smi sებi rეčეjo Krtvეli (ქართველები) v svojეm jეziku Krtuli (ქართული).

Tujა imეnა kot გეorგi/გეorგiეn so moგočე povეzაnა s populაrnostjo Svეtეgა გrეგorjა v გruziji. Moგočე pა tuდi nე. Imე გruzij (in poდoბno), ki sე uporაბljა v vეčini slovაnskih jეzikov, izhაjა iz ruskეგა imეnა გruzij.
(აბhაzijა in Južnა Osეtijა nე žეlitა pripადაti გruziji, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnju vეčinე ljuდi. გrე zა rეsეn proბlეm, zაto sე jე tეh poდročij trება izoგiბაti. Vsეkაkor jე priporočljivo prეvეriti, kაj o tეm mეni lაstno ministrstvo zა zunაnjე zადეvე.)

w


Learning the Georgian alphabet: letter ჶ

Gეorgiაns წაll thეir წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Thეy აrე Kაrtvეliაns (ქართველები) in thეir own lაnguაgე წაllედ Kაrtuli (ქართული).

Thე ჶorეign nაmეs likე Gეorgiა/Gეorgiეn mაy hაvე somეthing to დo with thე populაrity oჶ St. Gეorgე აmong Gეorgiაns. Or mაyბე not. Thე prედominაntly Slაviწ nაmე Gruzij (აnდ similაr) წomეs ჶrom thე Russiაn worდ Gruziyა.
(აბkhაziა აnდ South Ossეtiა დo not wაnt to ბე ა pაrt oჶ Gეorgiა, ბut oჶჶiწiაlly still აrე, to most pეoplე. This is ა sეrious proბlეm, so დon’t go thეrე. წhეწk whაt your Ministry oჶ ჶorეign აჶჶაirs hაs to sაy on thე topiწ.)

– – –

Gეorgiეr nეnnეn ihr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Siე sეlბst hეißეn Kაrtvეli (ქართველები) in ihrეr Sprაწhე Kაrtuli (ქართული).

ჶrეmდე Nაmეn wiე Gეorgiა/Gეorgiეn hაბეn ეvეntuეll mit დეr Populაrität დეs Hეiligეn Gეorgე in Gეorgiეn zu tun. Viეllეiწht აბეr აuწh niწht. დეr Länდეrnაmე Gruzij (unდ ähnliწh) in დეn mეistეn slაwisწhეn Sprაწhეn stაmmt აus დეm russisწhეn Wort Gruziyა.
(აბწhაsiეn unდ Süდossეtiეn wollეn niწht zu Gეorgiეn gეhörეn, sinდ jედoწh oჶჶiziეll nაწh wiე vor Tეil დაvon, nაწh დეr vorhეrrsწhეnდეn Mეinung. დაs ist ეin ეrnsthაჶtეs Proბlეm, wეswეgეn mაn დiე Gებiეtე mეiდეn soll. ეs ბiეtეt siწh აn, zu prüჶეn, wაs დაs ეigეnე აußეnministეrium დაzu zu sაgეn hაt.)

– – –

Gruzinწi svojo დržvo imეnujეjo Skrtvეlo (საქართველო). Smi sებi rეčეjo Krtvეli (ქართველები) v svojეm jეziku Krtuli (ქართული).

Tujა imეnა kot Gეorgi/Gეorgiეn so mogočე povეzაnა s populაrnostjo Svეtეgა Grეgorjა v Gruziji. Mogočე pა tuდi nე. Imე Gruzij (in poდoბno), ki sე uporაბljა v vეčini slovაnskih jეzikov, izhაjა iz ruskეgა imეnა Gruzij.
(აბhაzijა in Južnა Osეtijა nე žეlitა pripადაti Gruziji, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnju vეčinე ljuდi. Grე zა rეsეn proბlეm, zაto sე jე tეh poდročij trება izogiბაti. Vsეkაkor jე priporočljivo prეvეriti, kაj o tეm mეni lაstno ministrstvo zა zunაnjე zადეvე.)

 rozice3


Learning the Georgian alphabet: letter ე

Gეorgiაns წაll thეir წountry Sაkაrtvეlo (საქართველო). Thეy აrე Kაrtvეliაns (ქართველები) in thეir own lაnguაgე წაllედ Kაrtuli (ქართული).

Thე forეign nაmეs likე Gეorgiა/Gეorgiეn mაy hაvე somეthing to დo with thე populაrity of St. Gეorgე აmong Gეorgiაns. Or mაyბე not. Thე prედominაntly Slაviწ nაmე Gruzij (აnდ similაr) წomეs from thე Russiაn worდ Gruziyა.
(აბkhაziა აnდ South Ossეtiა დo not wაnt to ბე ა pაrt of Gეorgiა, ბut offiწiაlly still აrე, to most pეoplე. This is ა sეrious proბlეm, so დon’t go thეrე. წhეწk whაt your Ministry of Forეign აffაirs hაs to sაy on thე topiწ.)

– – –

Gეorgiეr nეnnეn ihr Lაnდ Sაkაrtvეlo (საქართველო). Siე sეlბst hეißეn Kაrtvეli (ქართველები) in ihrეr Sprაწhე Kაrtuli (ქართული).

Frეmდე Nაmეn wiე Gეorgiა/Gეorgiეn hაბეn ეvეntuეll mit დეr Populაrität დეs Hეiligეn Gეorgე in Gეorgiეn zu tun. Viეllეiწht აბეr აuწh niწht. დეr Länდეrnაmე Gruzij (unდ ähnliწh) in დეn mეistეn slაwisწhეn Sprაწhეn stაmmt აus დეm russisწhეn Wort Gruziyა.
(აბწhაsiეn unდ Süდossეtiეn wollეn niწht zu Gეorgiეn gეhörეn, sinდ jედoწh offiziეll nაწh wiე vor Tეil დაvon, nაწh დეr vorhეrrsწhეnდეn Mეinung. დაs ist ეin ეrnsthაftეs Proბlეm, wეswეgეn mაn დiე Gებiეtე mეiდეn soll. ეs ბiეtეt siწh აn, zu prüfეn, wაs დაs ეigეnე აußეnministეrium დაzu zu sაgეn hაt.)

– – –

Gruzinწi svojo დržvo imეnujეjo Skrtvეlo (საქართველო). Smi sებi rეčეjo Krtvეli (ქართველები) v svojეm jეziku Krtuli (ქართული).

Tujა imეnა kot Gეorgi/Gეorgiეn so mogočე povეzაnა s populაrnostjo Svეtეgა Grეgorjა v Gruziji. Mogočე pა tuდi nე. Imე Gruzij (in poდoბno), ki sე uporაბljა v vეčini slovაnskih jეzikov, izhაjა iz ruskეgა imეnა Gruzij.
(აბhაzijა in Južnა Osეtijა nე žეlitა pripადაti Gruziji, vეnდაr stა urადno šე დეl tე დržაvე, po mnეnju vეčinე ljuდi. Grე zა rეsეn proბlეm, zაto sე jე tეh poდročij trება izogiბაti. Vsეkაkor jე priporočljivo prეvეriti, kაj o tეm mეni lაstno ministrstvo zა zunაnjე zადეvე.)

p


Learning the Georgian alphabet: letter დ

Georgiაns წაll their წountry Sაkაrtvelo (საქართველო). They აre Kაrtveliაns (ქართველები) in their own lაnguაge წაlleდ Kაrtuli (ქართული).

The foreign nაmes like Georgiა/Georgien mაy hაve something to დo with the populაrity of St. George აmong Georgiაns. Or mაyბe not. The preდominაntly Slაviწ nაme Gruzij (აnდ similაr) წomes from the Russiაn worდ Gruziyა.
(აბkhაziა აnდ South Ossetiა დo not wაnt to ბe ა pაrt of Georgiა, ბut offiწiაlly still აre, to most people. This is ა serious proბlem, so დon’t go there. წheწk whაt your Ministry of Foreign აffაirs hაs to sაy on the topiწ.)

– – –

Georgier nennen ihr Lაnდ Sაkაrtvelo (საქართველო). Sie selბst heißen Kაrtveli (ქართველები) in ihrer Sprაწhe Kაrtuli (ქართული).

Fremდe Nაmen wie Georgiა/Georgien hაბen eventuell mit დer Populაrität დes Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleiწht აბer აuწh niწht. დer Länდernაme Gruzij (unდ ähnliწh) in დen meisten slაwisწhen Sprაწhen stაmmt აus დem russisწhen Wort Gruziyა.
(აბწhაsien unდ Süდossetien wollen niწht zu Georgien gehören, sinდ jeდoწh offiziell nაწh wie vor Teil დაvon, nაწh დer vorherrsწhenდen Meinung. დაs ist ein ernsthაftes Proბlem, weswegen mაn დie Geბiete meiდen soll. Es ბietet siწh აn, zu prüfen, wაs დაs eigene აußenministerium დაzu zu sაgen hაt.)

– – –

Gruzinწi svojo დržvo imenujejo Skrtvelo (საქართველო). Smi seბi rečejo Krtveli (ქართველები) v svojem jeziku Krtuli (ქართული).

Tujა imenა kot Georgi/Georgien so mogoče povezაnა s populაrnostjo Svetegა Gregorjა v Gruziji. Mogoče pა tuდi ne. Ime Gruzij (in poდoბno), ki se uporაბljა v večini slovაnskih jezikov, izhაjა iz ruskegა imenა Gruzij.
(აბhაzijა in Južnა Osetijა ne želitა pripადაti Gruziji, venდაr stა urადno še დel te დržაve, po mnenju večine ljuდi. Gre zა resen proბlem, zაto se je teh poდročij treბა izogiბაti. Vsekაkor je priporočljivo preveriti, kაj o tem meni lაstno ministrstvo zა zunაnje zადeve.)

z7_colchis leo


Learning the Georgian alphabet: letter ც

Georgiაns ცაll their ცountry Sაkაrtvelo (საქართველო). They აre Kაrtveliაns (ქართველები) in their own lაnguაge ცაlled Kაrtuli (ქართული).

The foreign nაmes like Georgiა/Georgien mაy hაve something to do with the populაrity of St. George აmong Georgiაns. Or mაyბe not. The predominაntly Slაviც nაme Gruzij (აnd similაr) ცomes from the Russiაn word Gruziyა.
(აბkhაziა აnd South Ossetiა do not wაnt to ბe ა pაrt of Georgiა, ბut offiცiაlly still აre, to most people. This is ა serious proბlem, so don’t go there. ცheცk whაt your Ministry of Foreign აffაirs hაs to sაy on the topiც.)

– – –

Georgier nennen ihr Lაnd Sაkაrtvelo (საქართველო). Sie selბst heißen Kაrtveli (ქართველები) in ihrer Sprაცhe Kაrtuli (ქართული).

Fremde Nაmen wie Georgiა/Georgien hაბen eventuell mit der Populაrität des Heiligen George in Georgien zu tun. Vielleiცht აბer აuცh niცht. Der Ländernაme Gruzij (und ähnliცh) in den meisten slაwisცhen Sprაცhen stაmmt აus dem russisცhen Wort Gruziyა.
(აბცhაsien und Südossetien wollen niცht zu Georgien gehören, sind jedoცh offiziell nაცh wie vor Teil dაvon, nაცh der vorherrsცhenden Meinung. Dაs ist ein ernsthაftes Proბlem, weswegen mაn die Geბiete meiden soll. Es ბietet siცh აn, zu prüfen, wაs dაs eigene აußenministerium dაzu zu sაgen hაt.)

– – –

Gruzinცi svojo držvo imenujejo Skrtvelo (საქართველო). Smi seბi rečejo Krtveli (ქართველები) v svojem jeziku Krtuli (ქართული).

Tujა imenა kot Georgi/Georgien so mogoče povezაnა s populაrnostjo Svetegა Gregorjა v Gruziji. Mogoče pა tudi ne. Ime Gruzij (in podoბno), ki se uporაბljა v večini slovაnskih jezikov, izhაjა iz ruskegა imenა Gruzij.
(აბhაzijა in Južnა Osetijა ne želitა pripაdაti Gruziji, vendაr stა urაdno še del te držაve, po mnenju večine ljudi. Gre zა resen proბlem, zაto se je teh področij treბა izogiბაti. Vsekაkor je priporočljivo preveriti, kაj o tem meni lაstno ministrstvo zა zunაnje zაdeve.)

 x